Inspiratie

Verstilling, clownerie, ignatiaanse spiritualiteit, veranderingsmanagement, communitybuilding – àlles kan ons inspireren. Leven ìs inspirerend. Voor de Inspiratiekaravaan laat ik me inspireren door heel diverse studies en methodieken. Het is juist de combinatie van deze methodieken die de Inspiratiekaravaan zo uniek maken.

Favoriete inspiratiebronnen

  • Theorie U van Otto Scharmer (prof. veranderingsmanagement USA)
  • Elementen uit Geos (gemeenschappelijk onderscheiden van de jezuïeten)
  • Opleiding tot contactclown
  • Community-building
  • Spiritualiteit van De Ark, een internationale organisatie voor mensen met en zonder verstandelijke beperking
  • Opleiding Inclusion over het gebruik van creatieve materialen om mensen te laten vertellen over zichzelf
  • Meditatie van de WCCM

Universaliteit

Iedere persoon heeft zijn unieke persoonlijke inspiratie. Religie en kunst zijn taalspelen en kunnen hierbij helpen. Met de Inspiratiekaravaan wil ik met mensen op weg gaan om hun unieke inspiratiebronnen op het spoor te komen.

Zelf heb ik veel geleerd en inspiratie gehaald uit mijn christelijke context, ook vandaag nog. Ik woon in een religieus co-housingproject bij de Clemenspoort. Ik ben blij dat ze me aanmoedigen en ondersteunen om met de Inspiratiekaravaan mijn eigen weg te gaan.

Mijn christelijke achtergrond geeft me woorden om uit te drukken en te verdiepen wat me bezighoudt en wat er in me leeft. Doorheen de jaren en de contacten met heel diverse mensen zie ik voorbij religie naar het menselijk universele dat ons allen verbindt. Mensen in hokjes plaatsen doet uiteindelijk altijd tekort aan de rijkdom van elke mens. Als we op een dieper niveau naar elkaar luisteren en spreken, overstijgen we alle verschillen.